Бодлого

Тэгэхээр та өнөөдөртөө хичнээн сайхан хангалуун амьдарч болох ч гэсэн. Ирээдүй баталгаагүй бол өнөөдрийн хангалуун сайхан амьдрал чинь зуурдынх гэдгийг өөрөө ухамсарлаж, гэр бүлийнхэндээ ойлгуулах хэрэгтэй юм. Ингэж чадвал нэг зүрх сэтгэлээр танай гэрийнхэн зөвхөн өнөөдрийнхөө хэрэглээний төлөө биш. Харин ирээдүйнхээ төлөө амьдрах болно. Сайхан биш гэж үү?... Хүсэл мөрөөдөл зорилго зэрэг үгс ирээдүй рүү бодлоготойгоор шат дараалалтайгаар алхвал үнэхээр биелэдэг юм.