Өндөр хувь тавилан

Бурхан гэж байдаг уу? Бурханыг хэрхэн таньж мэдэх вэ? Таны энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа утга учир юу вэ? Бурханыг таньж мэдэхэд тань туслах радио жүжиг. Монголын Эвангелийн Эвсэлийн захиалгат “ӨНДӨР ХУВЬ ТАВИЛАН” 3 бүлэгт радио жүжгийг танд хүргэж байна.