Эрсдэл

ХҮН Үг-ийнхээ 34 дэхь хуудсаараа үхэл хэмээх хамгийн том эрсдэлийг давах зааврыг өгч байгаа юм. Бурханы амьд үгэнд хэлэхдээ “Хүн цагаа үл мэднэ. Шувуу урхинд, загас торонд орохын адил хүний хөвгүүд ч хэцүү цагт баригддаг бөгөөд энэ нь тэдний дээр гэнэт нөмрөн буудаг аж” гэсэн байна. Нээрээ л хүн бүрийн тооцоолж чадахгүй хамгийн том эрсдэл бол үхэл. Энэ үхэл хэмээх эрсдэлийг давсан Нэгэн бол Бурханы Хүү Есүс Христ юм. Үхэлд автагдсан. Үхээд төгссөн хүний үлдээсэн итгэл бишрэлийг дагах уу? Эсвэл одоо ч амьд байгаа Тэр Нэгэнийг дагах уу? Энэ сонголтыг танд үлдээгээд 34 дэхь хуудсаа төгсгөе.