Та ямар төлөвлөгөөтэй байна вэ?

Үйлсээ ЭЗЭНд даатга, бодол санаа чинь биелнэ. Сургаалт үгс 16:3