Бурхан дуугарахгүй байгаа юм шиг санагдах үед

Тэмцэлдэхээ больж Бурхан гэдгийг минь мэд. Би улс үндэстнүүдийн дунд өргөмжлөгдөж, дэлхийд өргөмжлөгдөнө. Дуулал 46:10