Итгэл үнэмшил амьдралд хэр чухлыг хүмүүст таниулж, Бурхан хүнд ямар их хайртайг нэг хүний намтарчилсан амьдралаар харуулна. Аливаа хүн сайн эсвэл муу амьдарсныг юугаар хэмжих вэ? Олон хэмжүүрийг нэрлэж болох ч хамгийн сайн хэмжүүр бол итгэл үнэмшил. Тиймээс итгэл үнэмшилээ зөвөөр сонгон өөрийнхөө амьдралыг уруу нь биш, өөд нь замнуулж саарийг биш сайныг амьдралдаа үйлдсэн нэгэн хүний ухаарлыг "ХҮН ҮГ" болгон түгээлээ. "Бетаны тосгон" чуулганы захиалгаар хүргэж байна.