Хүн зүрхээ дагадаг

“Уу! Ид!” гэж тэр чамд хэлэвч үнэндээ зүрх нь чамайг гээгүй байдаг. Сургаалт үгс 23:7