Хайр гэж юу вэ?

Гэвч Надад чиний эсрэг зүйл байна. Чи анхны хайраа орхижээ. Илчлэл 2:4