Бурханы сайн сайханд эргэлзэх нь

Хар, Тэр намайг алах гэж байна. Надад найдвар алга. 
Гэсэн ч Түүний өмнө би өөрийн замуудаа өмгөөлөх л болно. Иов 13:15