Биднийг сатааруулагч дуу хоолойнууд

Тэмцэлдэхээ больж Бурхан гэдгийг минь мэд. Би улс үндэстнүүдийн дунд өргөмжлөгдөж, дэлхийд өргөмжлөгдөнө. (Дуулал 46:10)