Бурханы дуу хоолойг би хэрхэн сонсох вэ?

Чих тавин дууг минь чагнаач! Анхаарал тавин яриаг минь чагнаач! (Исаиа 28:23)