Би яагаад Есүст итгэх ёстой вэ?

Зүрхээ бүү шаналга, Бурханд итгэ, мөн Надад итгэ.  Иохан 14:1