Та илгээлтийн эзэн болох хэрэгтэй юу?

“Эзэн минь, би энд байна, намайг илгээгээч” Исаиа 6:8