Төлөвлөгөөг тасалдуулсан гэнэтийн явдлууд

“Бишгүй олон төлөвлөгөө хүний зүрхэнд байдаг ч биелэл болдог нь ЭЗЭНий зорилго” Сургаалт үгс 19: 21