Өөрийнхөө жинхэнэ дүр төрхийг хэрхэн олж харах вэ?

Эцэг, эх минь намайг орхиход, ЭЗЭН харин намайг авна. Дуулал 27:10