Та Бурхан байхгүй юм шиг аашилдаг уу?

“Юунд ч санаа бүү зов. Харин аливаа зүйлд залбирал болон гуйлтаа талархалтайгаар Бурханд мэдүүл” Филиппой 4:6