Та замаасаа төөрөөгүй биз?

Зам гэдэг биднийг хаа хүрэх газарт маань хүргэж, чиглүүлж өгдөг чухал зүйл. Үүнтэй адил бидний амьдралын зам ч бас очих газарт минь хүргэж замчилж өгдөг. Гэхдээ та тэр замаасаа төөрөөгүй биз? энэ талаар “Итгэлийн Ургац” чуулганы пастор Д.Мөнхболдтой ярилцлаа.