Зовлонд хэрхэн хандах вэ?

Дээш үсчих оч адил зовлонгийн төлөө л хүн төрдөг. Иов 5:7