Гуй тэгвэл та нарт өгөгдөнө

Залбирал бол дэлхий даяараа хүмүүсийн нийтлэг хийдэг зүйл юм. Ер нь ихэнх хүн амьдралдаа хэзээ нэгэн цагт залбирч үзсэн байдаг. Христитгэгчдийн хувьд залбирал гэж чухам юу юм бэ? Тэд залбираад хүссэн зүйлээ авдаг уу? Энэ талаар “Эзэний Цог Жавхлан” чуулганы пастор, Ариун Бичээс Нийгэмлэгийн Библийн Стандарт Монгол Төслийн орчуулагч Л.Цэнд-Аюуштай ярилцлаа.