Бурхан үнэхээр хүний амьдралыг өөрчилдөг үү?

Хүн бүр л өөрсдийнхөө амьдралыг өөрсдөө төлөвлөж, өөрсдөө шийдвэр гаргадаггүй гэж үү? Бурхан хэрхэн миний амьдралд оролцож, өөрчилж чадах вэ? Үнэхээр өөрчилдөг үү? Тэгвэл энэ талаар “Ивээлийн шүүдэр” цуглааны удирдагч, ахлагч. “Монгол Кампус Крусейд фор Крайст” байгууллагын Өсвөрийн хэлтсийн ажилтан З.Одбаатартай бид ярилцлаа