Армагеддон буюу түүхэн цаг үеийн эцсийн зогсоол

“Тэд хаадыг еврейгээр “Хармагедон” гэгддэг газарт цуглуулав.” Илчлэл 16:16