Есүсийн талаар зөвхөн мэдэх нь хангалтгүй

Есүсийн талаар зөвхөн мэдэх нь хангалтгүй. Тэгвэл яг яана гэсэн үг вэ? Энэ тухай “Монгол Кампус Крусейд фор Крайст" байгууллагын Оюутны үйлчлэллийн салбарын захирал Ч.Ууганбаатартай ярилцлаа.