Шүүгчид 6:36-7:25

Бүрээ үлээх нь дайн гэсэн утгатай байсан. Түүнийг бүрээг үлээх мөчид түүний хүмүүс энэ нь амалекчуудын эсрэг дайн гэсэн утгатайг мэдэж байсан. Тэгээд тэд түүн рүү цугларч эхэлсэн.
Юу болсныг та нар мэдэх үү? Гидеон чичирч Эзэн уруу нэг саналтай буцаж очсон.
Ингээд Гидеон Бурханд хандан -Хэрэв Та айлдсан ёсоороо надаар дамжуулан Израилийг аврах гэж байгаа бол, би одоо хэсэг ноосыг үтрэмийн шалан дээр тавина. Хэрэв зөвхөн тэр ноосон дээр л шүүдэр бууж, хамаг газар хуурай байвал, Та амласан ёсоор надаар дамжуулан Израилийг аврах болно гэдгийг чинь би мэдье гэв. Тийнхүү тэр ёсоор болов. Гидеон маргааш өглөө нь эртлэн босоод, нөгөө ноосоо мушгин шүүдрийг нь шавхарсанд, нэг аяга ус гаргав. [Шүүгчид 6:36–38].
 Бусад дугаар