Миний залбирлууд тэнгэр диваажинд үнэхээр хүрдэг үү?

Таны хаанчлал иртүгэй. Таны таалал тэнгэрт шигээ газарт бас биелтүгэй.” Матай 6:10