Үхлээр төлөгдөх өр

Бүгд л үхдэг. Хүн бүр янз бүрийн шалтгаанаар л хорвоогийн жамыг дагаад энэ дэлхийг орхидог. Гэхдээ үхлээ гээд хэн нэгний өр төлөөс төлөгдөнө гэж байх уу? Есүсийн үхэл жам ёсны үхэл байсан уу? Эсвэл онцгой зүйл байсан уу? Энэ чухам юу гэсэн үг вэ? Энэ талаар “Библийн Сургалтын Төв”-н захирал Г.Лувсангомботой ярилцлаа.