Титэм бүтээл

"Би яагаад энд байна? Яагаад амьсгалж, унтаж, юмыг эргэцүүлэн бодож, хүмүүстэй юм ярьдаг юм бол? Энэ амьдралаас би зугтаж чадахгүй гэсэн үнэнээс илүү гүн шалтгаан надад бий гэж үү?” гэсэн түмэн асуулт хүн бүрийг зовоодог. Гэхдээ энэ амьдралын жинхэнэ утга учрын талаар хүн бүрийн мэдлэг өөр өөр байдагт л гол учир нуугдана. Тиймээс л тэдний ямар учраас амьдарч байгаа болон өглөөнөөс үдэш хүртэл үргэлжилдэг амьдралын нэгэн хэв маягийн талаарх үзэл бодол нь хумигдмал хязгаарлагдмал байна. Зохиогч Эрнест Онейлийн “Титэм бүтээл”-ийг "Амийн талх" чуулганы захиалгаар хүргэж байна.