Илчлэл 13:2-8

Өнөөдөр бид хамтдаа Илчлэл 13-р бүлгийг үргэлжлүүлэн үзэх болно. Энэхүү бүлгийн эхэнд тэнгисээс гарч ирсэн нэгэн араатны тухай өгүүлснийг бид үзсэн. Тэгвэл хамтдаа тэр араатны тухай юу гэж бичсэн байгааг үргэлжлүүлэн үзэцгээе. Хамтдаа Илчлэл 13:2-г уншия. 
Миний харсан тэр араатан ирвэстэй адил бөгөөд хөл нь баавгайнх шиг, ам нь арслангийнх шиг байв. Луу түүнд өөрийн хүч ба сэнтий,
асар их эрх мэдлийг өгөв. (Илчлэл 13:2)