Үхсэний дараа бүх юм дуусах уу

Та амьдралдаа өөрийн мөнхийн хувь тавилангийн талаар нэг удаа ч болов нухацтайгаар бодож үзсэн үү? Би үхвэл ер нь хаашаа явах бол? Үхсэний дараа үнэхээр бүх юм дуусах уу? Эсвэл түүний дараа ямар нэг юм байгаа юу? Энэ тухай 1-р чуулганы пастор Ч.Бат-Эрдэнэтэй ярилцлаа.