Олон хүмүүс гэмшил гэх нэр тоьёог "гэм нүглээс эргэх" гэж ойлгодог. Энэ үнэн үү? Ер нь гэмшил гэж юу вэ? Бид юунаас гэмших ёстой гэж?
"Гэмшил" сэдвийн дор Бэтаны Ургац чуулганы пастор Ц. Түвшинтѳгстэй ярилцлаа