Гуйлтын амьдралаар хэрхэн амьдрах вэ?

Гуйлтын амьдралаар хэрхэн амьдрах вэ?

Өөрийнхөө хийж байгаагийнхаа дагуу ний нуугүйгээр Бурханд хандан гуйгаарай.