Бурханы төлөө тэмээний хялгасан хувцас өмсөж цөлд амьдарсан нэгэн: БАПТИСЧ ИОХАН

Хүмүүс Баптисч Иоханыг Бурханы агуу эш үзүүлэгч эсвэл эгэл жирийн хүн эсвэл солиотой эрүүл биш хүн гэх мэтээр янз бүрээр л нэрлэдэг байсан. Харин Иоханы хувьд тэрээр гэмшлийг тунхаглаж, хүмүүст гэмшлийн баптисмыг хүртээж, Аврагч Мессиагийн замыг бэлтгэж байсан Бурханы гайхамшигтай үйлчлэгч юм. Тэгвэл энэ онцгой хүний тухай Библи дээр хэрхэн өгүүлсэн байдгийг хамтдаа өнөөдөр үзэцгээе. Энэ түүхийг бид Матай 4-р бүлэг, Марк 6-р бүлэг дээрээс уншиж болно. Энэ хэсгийг уншсаны дараа та Иоханыг яагаад хүмүүс тийнхүү янз янзаар нэрлэж байсныг ойлгох болно. Иоханы мэндэлсэн түүх бол тэр чигээрээ гайхамшиг юм. Иохан өндөр настай хүүсэр эмэгтэйгээс мэндэлсэн. Түүнийг мэндлэх болно гэдгийг тэнгэрэлч Габриел түүний эцэг өндөр настай тахилч Зехариад урьдаас мэдэгдсэн байдаг. Харин Зехариа өөрийнхөө сонссон зүйлд итгээгүй учраас тэнгэрэлч түүнийг хэлгүй дүлий болгож хүүхдийг мэндэлж, хүүд нэр өгөх хүртлээ Зехариа ганц ч үг дугарч чадаагүй гэдэг. Ийнхүү ер бусын байдлаар мэндэлсэн Иохан хүү хавь ойрынхны анхаарлын төвд өсч хожим нь Бурханы алдрын төлөө гайхамшигтай үйлчлэлийг хийсэн юм. Ингээд түүний сонирхолтой түүхийг Иоханы дотны анд, хамтран зүтгэгч Елон хэрхэн өгүүлэхийг хамтдаа сонсоцгооё.