Хариултаа хэрхэн олох вэ?

“Би Эзэнд хайртай. Учир нь Тэр миний дуу хоолой гуйлтыг минь сонсдог” Дуулал 116:1