Христитгэлт эмэгтэйчүүдийн үнэ цэнэ

Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан "Ариун Бичээс" Нийгэмлэгийн ажилтан Э.Содномцэрэнтэй "Христитгэлт эмэгтэйчүүдийн үнэ цэнэ"-ийн талаар ярилцлаа.