Бид Христийн Гэр бүлд багтсан

Өглөө орноосоо босоод тухайн өдрийнхөө талаарх гунигтай эсвэл зовлонтой бодол толгойд орж ирэх үед хойш тавих хэрэгтэй. Учир нь орчлон дэлхийг бүтээн, хөдөлгөөнд оруулсан биднийг хайрлан энэрэгч Эцэг-ийн хүүхдүүдийн хувьд ийм зүйл бидний нөхцөл байдалд тохирохгүй.

Энэ тухай та Зохиогч  Зохиогч Эрнест О’нэйлын  Титэм бүтээл цувралаас хүлээн авч сонсоорой.