Бурхан таныг хүүгийнхээ дотор бүтээсэн

Хүн бүрд мөнхийн ертөнцөд өөрийн гэсэн эзлэх онцгой байр суурь, ажил гэж бий. Тиймээс бидний сансар уудмын хүсэл мөрөөдлүүд бол хожим бидний энэ дэлхийг орхиод явахад мэдрэх тэр хязгааргүй ертөнцийн өчүүхэн гялбаа төдий зүйл юм. 
Бидний хийх чухал ажил бол Бүтээгчийн биднийг энд тавьсан шалтгааныг олж мэдэх юм шүү. Эхний алхам нь Түүнийг оршин байдаг гэдгийг нухацтай авч үз, мөн тэр биднийг ойлгож мэдэрдэг, бидний энд байгаа нь учир шалтгаантай гэдгийг танд харуулахыг хүсдэг гэдгийг ойлгох билээ. Ингэснээр бидний амьдрал бүтэлгүйтэлд биш харин зүг чигээ олоход оршино.
Энэ тухай та Зохиогч  Зохиогч Эрнест О’нэйлын  Титэм бүтээл цувралаас хүлээн авч сонсоорой.