Хайрын харилцаа

Хайр бол хүн төрөлхтний мөнхийн чухал сэдэв байсаар ирсэн. Энэ хайрын илэрхийлэл болсон Гэгээн хайрын тодотголтой Валентины өдөр ч саяхан болж өнгөрлөө. Үүнтэй холбогдуулан энэ өдрийн талаар Христитгэлтнүүд ямар байр суурьтай байдаг? Христитгэлд тэр дундаа Библийн эх сурвалжид Хайрын харилцаа болон хайрын үнэ цэнэ, утга учрын талаар юу гэж өгүүлсэн байдаг талаар "Баярын мэдээ" чуулганы пастор Ж.Пүрэвдоржтой ярилцлаа.