Тойруу замууд

“Фараон ард түмнийг явуулахад, филистчүүдийн газрын зам ойрхон байсан боловч Бурхан тэднийг тэр замаар удирдсангүй. Учир нь Бурхан ‘Ард түмэн дайн үзвэл санаа урваж, Египет уруу буцах вий’ гэж айлджээ.” Гэтлэл 13:17