Христитгэл Цагаан сарын баяртай зөрчилддөг үү?

Цагаан сар бол Монголын уламжлалт томоохон баяр ёслолын нэг. Энэ үндэсний уламжлал, зан заншил бүхий баяр Христитгэлтэй зѳрчилддѳг үү? Энэ талаар Ариун Бичээс Нийгэмлэгийн ажилтан, Биологийн Ухааны Доктор, "Гэрэлт хот" чуулганы Пастор В.Дүгэрмаатай ярилцлаа.