Хүүгээ хараад тосон гүйх аав

“Хамгийн сайхан хувцас хурдан авчирч, түүнийг хувцасла. Гарт нь бөгж зүү, хөлд нь гутал өмсгө. 23Тарган тугал авчирч гарга. Бүгдээрээ найрлаж цэнгэе. 24Учир нь энэ хүү маань үхсэн байсан юм. Гэвч амилжээ. Тэр алдагдсан ч олдлоо” гэв. (Лук 15:22-24)