Бодит нөхцөлийг ойлгох нь

Та өнөөдөр Түүний танд зориулсан тэр төлөвлөгөөг хэрхэн олж мэдэх вэ? Хамгийн чухал нь гариг эрхэсүүд тэнхлэгээ тойрон эргэлдэхийг, байгаль дэлхийн зүй зохицлыг төлөвлөн буй болгосон Тэрээр Өөрийнхөө дүр төрхөөр бүтээсэн танд зориулсан нарийн төлөвлөгөө байгаа гэх тэр үнэнд итгэх нь маш чухал. Үүний үр дүнд Хүүгийнх нь сүнс таны дотор оршиж, эцгийнхээ хүслийн дагуу таныг бүрэн дүүрэн амьдралаар амьдруулах нь Түүний хүсэл юм. Энэ бол таны дотор төрөх зөн совингоо сонсоно гэсэн үг. Энэ бол бодит болон бодит бус амьдралын хоорондын том ялгаа. Гаднаасаа дотогшоо биш харин дотроосоо гадагш амьдрах тухай юм.
Энэ тухай та Зохиогч  Зохиогч Эрнест О’нэйлын  Титэм бүтээл цувралаас хүлээн авч сонсоорой.