Христитгэлт эмэгтэй

Аливаа улс үндэстэн босож өндийх гэвэл цаашлаад хөгжиж амжилттай явцгаах гэвэл эхлээд сайн ээж нарыг бэлдэх. Тэр сайн ээж сайн хүүхдүүдийг төрүүлж бүтэн болгож чадах чадвартай байх ёстой хэмээн нэгэн зохиолч номондоо тэмдэглэсэн байдаг. Тэгвэл Бурханы хайрыг тунхагладаг Христитгэлт эмэгтэйчүүд энэ талаар юу гэж үздэг бол...
Баримтат Яриа нэвтрүүлэг "Шинэ Ирээдүй" чуулганы пастор А.Баярмаатай "Христитгэлт Эмэгтэй" сэдвээр ярилцлаа.