Бүгдийг Бурхан зохицуулна

Орчлон дэлхийг Бүтээгч хүн төрөлхтөнийг Хүүгийнхээ дотор бүтээсэн гэдэг нь үнэн бол Христ биднээр дамжуулан Бүтээгчийн төлөвлөсөн амьдралаар амьдарч чадна гэсэн үг юм. Тэгвэл биднийг робот болголгүйгээр хэрхэн тэгэх билээ?

Энэ тухай та Зохиогч  Зохиогч Эрнест О’нэйлын  Титэм бүтээл цувралаас хүлээн авч сонсоорой.