Манлайл, Дагалд, эсвэл замаас холд

“ЭЗЭН тэдний замыг заахаар өдөр нь үүлэн баганаар байж, тэднийг гэрэлтүүлэхээр шөнө нь галан баганаар байж, тэднийг өдөр ч, шөнө ч явж болохоор тэдний өмнө явж байлаа. Өдөр нь үүлэн багана, шөнө нь галан багана ард түмний өмнөөс холдсонгүй.” Гэтлэл 13:21-22