ШИЙДВЭР ЗОРИГ – ТА БУУЖ ӨГМӨӨР САНАГДАХ ҮЕД

 “Ах дүү нар аа, би өөрөө барьж авсан гэж боддоггүй, харин хийдэг ганц юм маань ардхаа мартаж, урдах өөдөө тэмүүлж, ...” Филиппой 3:13