Шийдвэр зориг – Та бууж өгмөөр санагдах үед

 “Ах дүү нар аа, би өөрөө барьж авсан гэж боддоггүй, харин хийдэг ганц юм маань ардхаа мартаж, урдах өөдөө тэмүүлж, ...” Филиппой 3:13