ГЭРЛЭЛТ –БЛЕКАБИГИЙН ХҮҮХЭД ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ ЖОР

 “Хайрт минь минийх, харин би түүнийх. Сараануудын дундуур сүргээ тэр бэлчээнэм.” Соломоны дуун 6:3