Хүн төрөлхтөний хувьд ХАЙР гэдэг нь маш агуу чухал бөгөөд дуусашгүй мөнхийн сэдэв гэгддэг билээ. Тэгвэл Христитгэлт хүмүүс хайрын тухай юу гэж бодож, ойлгож явдаг юм бол? Энэ талаар "Авралын давалгаа" байгууллагын гүйцэтгэх захирал Н.Амартүвшинтэй ярилцлаа.