РУТЫН ТҮҮХ: Амьдрал өөрчлөгдсөн нь

Өнөөдрийн бидний сонсох түүхийн Бурханы үг болох Библийн Хуучин гэрээний Рут номоос сэдэвлэн бэлтгэсэн юм. 
Энэхүү сонирхолтой цуврал драмаар дамжуулаад та Елимелехийнх гэдэг айлд тохиолдсон баяр жаргал, уйтгар гуниг, хайр сэтгэл, үхэл хагацал, үүрдийн ерөөлийн талаар үзэх болно. Энэхүү драмаар дамжуулаад бидний гаргаж буй шийдвэр нь зөвхөн бидний амьдралд нөлөөлөөд зогсохгүй бидний ирээдүй хойчид ч нөлөөлж байдаг болохыг ойлгох болно.