Зехариа 5:1-4

Бидний өнөөдрөөс үзэж эхлэх Зехариа 5-р бүлэг дээр маш сонирхолтой, бас маш онцгой 2 үзэгдэл гардаг. Нэг нь нисэж буй хуйлмал номын тухай үзэгдэл, харин нөгөөх нь сагсан дотор сууж буй эмэгтэйн тухай үзэгдэл.