Миний тѳлѳѳ мэндэлсэн Есүс

Энэ хорвоо дээр ирж буцдаг нь хүмүүний амьдралын жам байдаг, гэтэл 2000 жилийн тэртээ мэндэлсэн Есүс хэмээх Иудей хүн яагаад миний тѳлѳѳ мэндэлсэн гэж...?