ИОНАГИЙН АМЬДРАЛ: Бурханаас зугтаасан нэгэн

Иона бол Бурханыг хайрладаг, сайн хүн. Тэр үргэлж Бурханыг дуулгавартай дагасаар ирсэн. Гэвч тэр нэгэн өдөр Бурхан түүнд нэгэн таагүй ажлыг даалгасан нь түүний сэтгэлд огтхон ч нийцээгүй юм. Тэр бүү хэл Бурханд уурлаж бухимдсан Иона Бурханы тушаалыг зөрчиж Бурханы оршихуйгаас зугтахыг оролдсон байна. Энэхүү түүхээс бид бүх хүн төрөлхтөнд хандсан Бурханы өршөөл энэрлийн талаар үзэх болно.